Projekty

Projekty realizowane przez Eurolaser Polska Sp. z o.o.

EUROLASER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich pn. „Wielogłowicowa wycinarka laserowa nowej generacji do cięcia tekstyliów technicznych"

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest doprowadzenie do opracowania innowacyjnego produktu w postaci wielogłowicowej wycinarki laserowej przeznaczonej do cięcia tekstyliów technicznych, możliwej do wdrożenia w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wśród podstawowych zalet nowego rozwiązania należy wskazać m.in. większą wydajność i szybkość cięcia syntetycznych materiałów tekstylnych (wydajność na poziomie 6m/s, tj. minimum trzykrotnie więcej od technologii konkurencyjnych).

 

Efekty:

- Szybkość i wydajność cięcia syntetycznych materiałów tekstylnych znacznie wyższa od obecnie stosowanych wycinarek nożowych, ploterów laserowych i jednogłowicowych wycinarek Galvo dedykowanych do cięcia jednowarstwowego materiałów w rolkach do szerokości 1800mm

- Ergonomia i ochrona środowiska - minimalizacja przestrzeni na maszynę, kosztów energii, zużycia przetwarzanych materiałów docelowych i pomocniczych oraz całkowite usunięcie negatywnych skutków środowiskowych procesu produkcyjnego jak wyłapanie i naturalizacja dymu laserowego z procesu cięcia

- Niezależne lub zsynchronizowane obszary równoległej pracy laserowych głowic tnących

 

Dofinansowanie projektu z UE:

5,443,974.38 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:

6,979,487.51 zł